Vitajte na našom webe, vlci!

Športový klub VLK

Zameriavame sa na všeobecnú pohybovú prípravu pre deti od 2 do 12 rokov, s príjemným bonusom si zalyžovať ❄. Neváhajte nás navštíviť!

Lyžovanie

Beh a gymnastika

Plávanie

Atletika

Tréningy 2021

Ahojte priatelia a rodičia ŠK VLK Začíname s tréningami od 13.9 🙂 štýl ako na jar pernamentka na vstupy…. (5/10/15-vstupová)

  • Pondelok & Streda na Kolibe v lese
  • Utorok & Štvrtok na Tyršaku resp. Sad Janka Kráľa
  • Piatok na PIOnierskej v Squash centre na ul. Legerského 2

Časy budú od 16-17:00 a od 17-18:00. Podľa skupinky prvý tréning od 16-17 by mali byť malý a stredný. Druhý tréning od 17-18:00 by mali byť stredný a veľký.

Malý( 2-4 roky)
Stredný (4-6 rokov)
Veľký (6 a viac rokov)

Tešíme sa na Vás, v prípade záujmu píšte na email sportovyklub.vlk@gmail.com.

športový klub vlk

Kto sme a čo robíme? 💪

VLK je komunita pozitívnej energie kde budú spokojné Vaše deti, ktoré si tu nájdu mnoho priateľov a spoločné zážitky, ktoré ich budú čoraz viac a viac spájať s nami VLKmi. Pozor je to vysoko nákazlivé!

Začínali sme pred ôsmimi rokmi len v nedele, kde sa stretávalo pár nadšencov športu ktorí chceli aby aj ich deti boli v pohybe.

Podpôrik jarabí nechoď do záhrady: 2% dane

Neváhaj a vyplň formulár aj ty ŠK VLK svojimi percentami z daní vďaka ktorým budeme môcť zlepšiť naše fungovanie a kvalitnejšie robiť to čo nás všetých tak baví venovať sa vašim-našim deťom naplno bez ALE. Pre prípadný záujem píšte volajte morzeovkujte, vysielate dymový signál, ak ste tak ešte neurobili.

Systematické a cieľené tréningy 3x v týždni 🗓

Rozvoj pohybového potenciálu dieťata pomocou rôznych hier, rozvoj kondičných a koordinačných schopností s využitím doplnových športov. Všetky tréningy pôsobia na rozvoj svalstva celého tela.

Gymnastika a atletika

základ pre všetky športy s využitím balančných pomôcok, správne využitie strečingových a konpenzačných cvičení, taktiež dobrý spôsob ako naučiť vaše deti správne behať

Korčulovanie

na kolieskových korčuliach na rozvoj koordinácie a udržiavanie rovnováhy

Plávanie

ako dobrý spôsob regenerácie

Turistika

na rozvoj morálno-vôľových vlastností

Lyžovanie

hlavným cieľom je naučiť deti správnej technike zjazdového lyžovania

Chcete prihlásiť svoje dieťa na naše tréningy? 🎿

Všetky naše cvičenia v konečnom dôsledku prispievajú priaznivo na zdravotný stav detí a na zlepšenie špotovej výkonnosti, technike lyžovania, ... 🏊🏻‍♀️

Prihláška člena do športového klubu ŠK VLK

VLK je komunita pozitívnej energie kde budú spokojné Vaše deti, ktoré si tu nájdu mnoho priateľov a spoločné zážitky, ktoré ich budú čoraz viac a viac spájať s nami VLKmi. Pozor je to vysoko nákazlivé!

Adresa, na ktorú Vás budeme kontaktovať
Meno rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa
Prehlasujem, a svojím podpisom potvrdzujem, že si nie som vedomý/á žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému maloletému členovi navštevovať Športový klub VLK .

Podmienky a pravidlá fungovania v Športovom klube VLK „Výborný Lyžiarsky Klub“
- V cene je zahrnuté: absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – ... min) v období ... vo vopred dohodnutých termínoch.
- maloletí členovia Športového klubu VLK sú povinní prísť na tréning minimálne 10 min pred začiatkom samotného tréningu. Opakované neskoré príchody budú konzultované so zákonným zástupcom, ktorých týmto žiadame o pochopenie a spoluprácu.
- Športový klub nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na tréningu, preto nie sú možné prípadné náhradné tréningy.
- neúčasť maloletého člena na tréningu prosíme oznámiť vopred SMS správou na tel. čísle: 0918 845 053